Kurumsal Yönetim

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Bilgilendirme Politikası İndir
Bağış ve Yardım Politikası İndir
Kar Payı Dağıtım Politikası İndir
Ücretlendirme Politikası İndir
Bilgi Güvenliği Politikası İndir
Tazminat Politikası İndir
Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası   İndir

İnsan

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

İnsan Hakları Politikası İndir
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası            İndir
Müşteri Memnuniyeti Politikası İndir

Çevre

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Çevre ve Enerji Politikası İndir
Hayvan Refahı Politikası İndir
Orman ve Kağıt Ürünleri Politikası             İndir
Biyoçeşitlilik Politikası İndir

Etik

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Mavi'de Biz ve İlkelerimiz İndir
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası İndir
Uyum Politikası İndir
İhbar Bildirim Politikası İndir
Tedarikçiler İçin Davranış Kuralları İndir
Rekabet Hukuku Uyum Politikası İndir

KVKK

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Kişisel Veri Koruma Politikası İndir
KVKK Aydınlatma Metni                             İndir

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları İndir