Yönetim

Denetimden Sorumlu Komite

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Başkan Üye
Tamer Haşimoğlu Nedim Nahmias
Denetim Komitesi Çalışma Esasları İndir

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Başkan Üye Üye
Tamer Haşimoğlu Ragıp Ersin Akarlılar Bige İşcan Aksaray
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları İndir

Kurumsal Yönetim Komitesi

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Başkan Üye Üye
Zeynep Yalım Uzun Ragıp Ersin Akarlılar Duygu İnceöz
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları İndir