Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketimiz 15 Haziran 2017 tarihinde MAVİ sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. 07 Kasım 2018 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir :

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin


% 7 Kasım 2018
Fatma Elif Akarlılar 9,06 4.500.000
Seyhan Akarlılar 9,06 4.500.000
Hayriye Fethiye Akarlılar 9,06 4.500.000
Blue International Holding B.V. 0,22 108.293
Halka Açık  72,60 36.048.707

100,00 49.657.000

Doğrudan ve Dolaylı İştiraklerimiz

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının detayı aşağıda verilmiştir.

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

İştirak Olunan Şirket Ülke Ortaklık Payı
Mavi Europe AG Almanya 100%
Mavi Jeans LLC Limited Rusya 100%
Mavi Kazakhstan LLP Kazakistan 100%
Eflatun Giyim Yatırım Tic. A.Ş. Türkiye 51,00%
Mavi Jeans Canada Kanada 63,25%
Mavi Jeans Inc. ABD 51,00%