Misyon

—  Müşterisine yakın, jean odaklı bir moda markası olmak.

—  Markayı yansıtan her noktada müşterimize yeni ve mutlu bir deneyim yaşatmak.

—  Ürün kalitesinde tutkulu, tasarımda yenilikçi olmak.

—  Marka iletişimi ve ürün çeşitliliği ile herkesi kapsayan, dijital dünya anlayışı ve alışveriş deneyimiyle öncü bir şirket olmak.

—  Çalışanların güven duyduğu, müşterilerin gönül bağı kurduğu, iş ortaklarının kalıcı olduğu, insan ve sürdürülebilirlik odaklı kurum kültürünü sahiplenmek.

Vizyon

Jean odaklı, sürdürülebilirliği öncelik alan bir moda markası olarak bulunduğu pazarlarda lider olmak.

Mavi'nin Marka Değerleri

Mavi’nin odağı insan, özü ve temel iş alanı jean’dir. Mavi jean hayat tarzından ilham alır.

Mavi'nin Temel Değerleri

Kalite:

 • —  Mavi çalışanlarına, müşterilerine ve tüm paydaşlarına dokunduğu her noktada kalite sunar.

 • —  Mavi için en önemli değer insandır; sahip olduğu insan kaynakları ve hizmet verdiği müşterileridir.

 • —  Mavi markalı ürünlerin kalitesi segmentinin en iyi düzeyindedir.

 • —  Mavi kalite düzeyini hizmet verdiği her alana yansıtır.

 • —  Mavi’yi yansıtan her iletişim faaliyeti marka değerleriyle tutarlıdır ve kalite devamlılığını gözetir.

Güvenirlik:

 • —  İnsan odaklılık ve dürüstlük Mavi’nin marka kimliğindeki öncelikli değerlerdir.

 • —  Mavi verdiği sözü yerine getirir; planları tutarlı, faaliyetleri istikrarlıdır.

 • —  Mavi yönetimi aldığı kararların arkasında durur.

Liderlik:

 • —  Mavi bulunduğu her alanda liderlik sorumluluklarının bilincinde hareket eder.

 • —  Mavi üretici köklerinden aldığı güçle denimin gerçek uzmanıdır.

 • —  Mavi kendisi için belirlediği standartlarla her zaman pazarının en iyisi olmayı hedefler ve inovasyon becerisiyle ilham kaynağı olarak pazarı yönlendirir.

 • —  Mavi faaliyet gösterdiği pazarları derinlemesine analiz ederek her müşterisine seslenen ürün ve hizmetler tasarlayıp sunar.

Samimiyet:

 • —  Mavi herkesin kendinden bir şey bulabileceği ve kendini ait hissedebildiği bir markadır.

 • —  Mavi’nin yarattığı Perfect Fit kavramı, herkesin kendine yatıştıracağı ve rahat edeceği bir Mavi ürünü olduğunun ifadesidir.

 • —  Mavi erişilebilir, hakiki, doğal, sıcak ve olumlu değerler yansıtan bir markadır.

Tamamlayıcı Değerler

Müşteri Sevgisi

Mavi her müşterisiyle sevgi bağı kurar ve müşteri sadakatinin bu yolla sağlandığını bilerek kurduğu ilişkilerin sağlıklı yürümesi için çok titiz davranır. Müşterisiyle kurduğu duygusal bağ, “En Mutlu Mavi Müşterisi” ilkesinin ayrılmaz parçasıdır.

İlham Verme

Jean’in ruhundaki gençlik ve yaratıcılıktan beslenerek kendini sürekli güncelleyen Mavi, insanlara farklı bakış açıları kazandırmak, hayatlarına değer ve yenilik katmak için çalışır; ilham verici olmayı en önemli kazanımlardan biri olarak görür.

Değişim ve Farklılık Açık Olma

Mavi her zaman güncel, yeniklere uyum sağlayan ve bugünü yansıtan bir marka olmak için sürekli zamanın ruhunu koklar, farklılıklara saygı duyarak geleceği önceden algılayıp yenilikleri içselleştirir.

Sorumluluk

Mavi insana, doğaya, çevresine, bulunduğu ekosisteme ve küresel dengelere karşı duyarlıdır. Sahip olduğu sorumlulukla bu bilinci topluma yayma ve gözlemle yetinmeyip aksiyon alma odaklı davranır.